Celestra Sales Academy

New course

Product Presentation Techniques That Are Effective In The 5G Era

12 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
Screenshot 2024-01-11 004232

วันนี้มีเทคนิคดีๆมาแช่ฝเช่นเคยค่ะ​

เป็นเรื่องของการนำเสนอ​

ถ้าใครที่จะต้องออกไปพบลูกค้าหรือต้องไปพรีเซนต์งานนะคะ

อยากที่จะมีเทคนิคในการ present ในยุค 5g นี้นะคะ

ลองฟังให้จบแล้วบอกว่าเอาไปใช้ได้ทันที

#B2BTOPSALES ไม่พลาดความรู้ดี​ จากหลากหลายช่องทาง